Vor erfaring bygger på mange års levering i både
fag- og totalentrepriser inden for denne branche

box1-img

1.

I oplever et problem med jeres nuværende vandforsyning

box2-img

2.

I tager telefonen og ringer til os. Vi aftaler en løsning.

box3-img

3.

Vores hold af dygtige og faglærte medarbejdere løser problemet

box4-img

4.

I kan nu nyde jeres rene drikkevand i fremtiden
Service på jeres vandværk?
Problemer med rent drikkevand?
Skal I have renoveret anlægget?

KONTAKTINFO

Se vores oplysninger herunder

Fr. Dahlgaard A/S
Spånnebæk 3B
DK-4300 Holbæk
Tlf.: 5943 0230

post@dahlgaard.dk

KONTAKTINFO

Se vores oplysninger herunder

Fr. Dahlgaard A/S – moderne vandværksløsninger.

Fr. Dahlgaard A/S har mere end 100 års erfaring med vandforsyning, og der er naturligvis sket en voldsom udvikling med årene. Vi er konstant opdateret på de nyeste udviklinger inden for vandforsyning og kan derfor rådgive og vejlede om, hvordan I får optimeret jeres vandforsyning til nye lovgivningsmæssige krav til vandkvalitet og forsyningssikkerhed.

Fr. Dahlgaard A/S leverer fortrinsvis til danske vandværker, men har også serviceret vandforsyning for industrivirksomheder, der stiller store krav til en sikker vandleverance.

Løsninger som kunden efterspørger

For os er det vigtigt at kunne levere de løsninger som vores kunder efterspørger. Der vil i fremtiden med sikkerhed komme øget fokus på vandforsyning, og det er vigtigt, at de enkelte vandværker kan imødekomme de stillede krav. Vi kan levere den rådgivning, som I har brug for, når I har brug for viden til at træffe afgørende beslutninger.

I modsætning til mange andre lande er vi i Danmark begunstiget af, at vores grundvand er af så god kvalitet, at det kan bruges til drikkevand. Mange steder er grundvandsressourcerne imidlertid presset af forurening, der skyldes nedsivning fra lossepladser, affaldsdepoter og anvendelse af pesticider og gødningsstoffer.

Nye og mere avancerede metoder

Ressourcerne er udfordret, og det kan derfor blive nødvendigt at benytte mere avancerede metoder til rensning af drikkevandet i fremtiden. Traditionelt benyttes iltning og filtrering af vandet, inden det sendes ud til forbrugerne, men det kan blive nødvendigt med en mere specialiseret behandling. Det er en udvikling, som vi er klar til.

Fr. Dahlgaard arbejder tillige med et gennemprøvet koncept for service. Vi leverer en grundig og detaljeret serviceeftersynsaftale til alle vandværker. Efter vores gennemgang udfærdiger vi en rapport, så I er helt up-to-date med de udfordringer, der kan være i forhold til vandværket. På den måde kan I på et solidt vidensgrundlag planlægge den fremtidige renoveringsindsats. Det kan spare jer for mange penge, hvis I ved præcis, hvor I skal sætte ind hvornår. Læs mere om vores serviceeftersynsaftaler her.

Kontakt os

Oplever I problemer med jeres nuværende vandforsyning, eller har I nogle spørgsmål, så kontakt os endelig på telefon 5943 0230 eller udfyld kontaktformularen og vi vil vende tilbage så hurtigt som muligt.