Skip to main content

Tilstandsvurdering og rådgivning i forbindelse med opførelse af nyt vandværk


Står I og skal opføre et nyt vandværk i jeres kommune? Fr. Dahlgaard tilbyder blandt andet rådgivning i forbindelse med design af nye anlæg og ved større og mindre renoveringer og reparationer.

Det er vigtigt at være opmærksom på, det ikke er den samme løsning, der er den bedste for alle vandværker, da vandkvaliteten afhænger af området. Netop derfor kan du med vores kompetente rådgivning være sikker på en løsning, der rammer dine behov.

Det indebærer en tilstandsvurdering

Vand er klart en af de vigtigste ressourcer, og derfor skærpes kravene til rent drikkevand også hele tiden. Vandværket betragtes også i dag som en levnedsmiddelproduktion.

Og der er stigende forventninger til kvalitet, hygiejne, dokumentation m.m. af de vandtekniske installationer både for ældre vandværker og i forbindelse med opførelse af et nyt vandværk.

Hvis du ønsker vished om dit vandværks generelle tilstand, vurdering af drikkevandssikkerhed (DDS) herunder opdeling i miljøzoner m.m., så udarbejder Fr. Dahlgaard en tilstandsvurdering indeholdende analyse af indvindingen, behandlingsanlægget, udpumpningsanlægget og de synlige bygningstekniske installationer. Rapportens omfang aftales individuelt.

Hvorfor få lavet en tilstandsvurdering?

Formålet med at få udarbejdet en tilstandsvurdering over dit vandværk er blandt andet at kunne give bestyrelsen et arbejdsredskab. Et arbejdsredskab, som kan medvirke til at danne beslutningsgrundlag for fremtidige investeringer.

Derudover giver den et overblik over tilstanden af vandværkets elektriske og mekaniske komponenter samt den bygningstekniske tilstand.

Om du er ved at opføre et nyt vandværk, eller skal have besigtiget et ældre værk, tilbyder vi den samme gode, grundige service.

Kontakt os for yderligere informationer

Vil du gerne høre mere? Så kontakt os gerne allerede i dag. Husk, at vi også tilbyder en skræddersyet serviceeftersynsaftale til dit vandværk.