Profil

Mere end 100 års historie

Fr. Dahlgaard A/S er en moderne virksomhed, der arbejder med specialiserede løsninger inden for vandværksindustri. Vi har mere end 100 års historie og har gennem alle årene formået at omstille os til de ændrede krav gennem tiden. Vi blev grundlagt i 1905 med produktion af vindmotorer til vandpumper, vandsnegle og landbrugsmaskiner. Denne produktion blev senere suppleret med fabrikation af petroleumsmotorer.

I 1929 startedes produktion af stempelpumper med kapaciteter fra 1,5 m³/t til 50 m³/t. Ved leverancer til vandforsyningssektoren opstod behov for levering af komponenter til vandbehandling, og siden 1940 har vi deltaget i projekter med leverancer i både fag- og totalentrepriser inden for denne sektor.

Vores leveringsprogram omfatter i dag:

 • Skitseforslag til og detailprojektering af vandforsyningsanlæg.
 • Renovering af pumpe og rørinstallationer i boringer, inkl. råvandsstationer mv.
 • Iltningssystemer til vandbehandling i kundetilpassede udførsel, med blandt andet;
 • Kaskadekasser i polyetylen (PE) – Hydria IKPE, i servicevenlig hygiejnisk opbygning
 • Kompressoriltning
 • Bundbeluftningssystemer
 • INKA-afblæsning
 • Åbne filteranlæg med enkelt- eller dobbeltfiltrering
 • Lukkede filteranlæg med konstruktionsgodkendelse i.h.t. Arbejdstilsynets forskrifter.
 • Bundfældningsanlæg til efterbehandling af skyllevand.
 • Etablering af rentvandsbeholdere.
 • Etablering af udpumpningssystemer
 • Trykforøgerstationer
 • Komplet ombygning og retablering af vandværker.
 • UV anlæg til desinficering af drikkevand
 • Servicearbejde på vandforsyningsanlæg.
 • El- og automatiksystemer.
 • Maskiner, instrumenter og registreringsudstyr til vandforsyningsanlæg, samt reparation af disse.
 • Anboring af store stikledninger på hovedledninger.
 • Innovation, design og konstruktion af specialopgaver, med blandt andet klip og buk, svejse-, dreje-, fræse-, bore- og montageopgaver på vort værksted.

Se vores 100 års jubilæumsbrochure her

 
profil-facade