Rådgivning

Tilstandsvurdering

”Vand er en af de vigtigste ressourcer. Kravene til rent drikkevand skærpes hele tiden og vandværket betragtes i dag som en levnedsmiddelproduktion. Der er stigende forventninger til kvalitet, hygiejne, dokumentation m.m. af de vandtekniske installationer.”

Hvis De ønsker vished om vandværkets generelle tilstand, vurdering af drikkevandssikkerhed (DDS) herunder opdeling i miljøzoner m.m. så udarbejder Fr. Dahlgaard en tilstandsvurdering indeholdende analyse af indvindingen, behandlingsanlægget, udpumpningsanlægget og de synlige bygningstekniske installationer.
Rapportens omfang aftales individuelt.

Formålet med at få udarbejdet en tilstandsvurdering over sit vandværk, er at give bestyrelsen et arbejdsredskab, som kan medvirke til at danne beslutningsgrundlag for fremtidige investeringer. Derudover giver den et overblik over tilstanden af vandværkets elektriske og mekaniske komponenter samt den bygningstekniske tilstand.

Ring for nærmere information på 5943 0230.