Renovere anlæg

Kontakt os på 5943 0230 og aftal et uformelt besøg med henblik på et tilbud, hvis jeres vandværk står for renovering.

Det kunne eksempelvis være:

Udskiftning af rør og ventiler på filterfront

Etablering af automatisk skylning

Fornyelse af udpumpningsanlæg

Udskiftning af stigrør i boringen

— med mere