Service

Noget der driller?

“Hvornår skal iltningstårnet renses?”
“Er der olie på kompressoren?”
“Trænger pumpen til at blive renset?”

Fr.Dahlgaard har udarbejdet en grundig og detaljeret serviceeftersynsaftale – som mere end 200 vandværker benytter sig af.

Vandværket får vurderet deres behov og udarbejdet deres individuelle servicejournal, hvorefter der typisk aftales et halv- eller helårlig servicebesøg.

Før servicebesøget
– Vil De blive kontaktet – tid og evt. ekstra arbejde kan aftales.

Under servicebesøget
– Vil montøren udfører servicen fra servicejournalen, evt. ekstra arbejde kan aftales direkte med servicemontøren. Montøren vil notere evt. mangler eller forslag til forbedringer.

Efter servicebesøget
– Vil De blive kontaktet såfremt der er behov for større reparationer. Tilbuds-/overslagspris aftales og vil kun blive udført efter aftale.

Prisen er afhængig af vandværkets størrelse. Typisk ligger den mellem kr. 4.000 – 5.000 kroner.

Interesseret?
Ring og få et uforpligtende tilbud om servicebesøg.