Moderne vandværksløsninger

Fr. Dahlgaard tilbyder vandværkssektoren
rådgivning, projektering & renovering

Etablering af vandværker


Fr. Dahlgaard A/S har i mere end 100 år beskæftiget sig med vandforsyning og vandbehandling inden for vandværker.

Vi holder os konstant opdateret på den nyeste udvikling inden for vandforsyning, og vi tilbyder derfor altid kompetent rådgivning og vejledning, når det kommer til optimering af dit vandværk ved renovering eller nybygning.

Herunder særligt hvordan du sikrer, at din vandforsyning fortsat overholder alle lovgivningsmæssige krav til både vandkvalitet og forsyningssikkerhed. Få professionel service på vandværk.

Om du derfor har brug for en professionel partner, der kan sørge for service og vedligeholdelse af dit vandværk. Eller om du i stedet har brug for renoveringaf dit vandværk.

Så håndterer Fr. Dahlgaard enhver opgave inden for vandforsyning – både større og mindre.

Detaljeret serviceeftersynsaftale

For at sikre, vores løsninger altid virker optimalt, eller at din nuværende løsning fortsætter upåklageligt.

Så tilbyder vi hos Fr. Dahlgaard en grundig og detaljeret serviceeftersynsaftale til alle vandværker.

Efter vores gennemgang udfærdiger vi en rapport, så du er helt up-to-date med de udfordringer, der kan være i forhold til vandværket.

På den måde kan du på et solidt vidensgrundlag planlægge den fremtidige renoveringsindsats.

Det kan spare dig for mange penge, hvis du ved præcis, hvor du skal sætte ind – og ikke mindst hvornår.

Service på vandværk

Har du akut brug for hjælp?

Problemer med rent drikkevand?

Skal du have renoveret anlægget?

Skræddersyede løsninger

For os er det vigtigt at kunne levere de løsninger, du har brug for og efterspørger. For vi ved allerede nu, at der i fremtiden vil være et øget fokus på vandforsyning.

Det er vigtigt, at de enkelte vandværker kan imødekomme de stillede krav. Vi kan derfor levere den rådgivning og viden, du har brug for, inden der skal træffes afgørende beslutninger.

I modsætning til mange andre lande er vi i Danmark begunstiget af, at vores grundvand er af så god kvalitet, at det kan bruges til drikkevand.

Mange steder er grundvandsressourcerne imidlertid presset af forurening, der skyldes nedsivning fra lossepladser, affaldsdepoter og anvendelse af pesticider og gødningsstoffer.

Avancerede metoder

Ressourcerne er udfordret, og det kan derfor blive nødvendigt at benytte mere avancerede metoder til rensning af drikkevandet i fremtiden.

Hvilket vi naturligvis er mere end klar til.

Traditionelt benyttes iltning og filtrering af vandet, inden det sendes ud til forbrugerne.

Men det kan blive nødvendigt med en mere specialiseret behandling.

Og det er en udvikling, som vi er klar til for at sikre alle vores kunder den mest givtige løsning.

Vores referencer

Humlebæk Vandværk

Nyt vandværk

Thorsbro Vandværk

Genbrug af skyllevand

Bjæverskov vandværk

Mekanisk totalrenovering

Vi står til rådighed

Fr. Dahlgaard A/S

Spånnebæk 3B
4300 Holbæk

Tlf: + 45 5943 0230

Email: post@dahlgaard.dk